SOD Onderzoek. Beslist Beter 06-13852614 contact@SOD-Onderzoek.nl
Duitsland: aanrijdingen met wild naar recordhoogte; schadelast stijgt naar € 744 miljoen
Percentage diefstal auto-onderdelen neemt toe

 

Uit onderzoeken van het CBS is gebleken dat het aantal werknemers dat zich psychisch vermoeid voelt door werk gestegen is. Werknemers ervaren deze klachten bijna twee zo vaak als zelfstandig ondernemers. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren met bijna 20 procent het vaakst psychisch vermoeid door het werk. Onder zelfstandig ondernemers waren dat de 35- tot 45-jarigen (bijna 11 procent).

De meest voorkomende klacht is dat men zich leeg voelt aan het einde van een werkdag: 30 procent van de werknemers, en 20 procent van de zelfstandig ondernemers voelt zich enkele keren per maand of vaker zo. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers en 12 procent van de ondernemers zich ’s ochtends moe wanneer ze met het werk worden geconfronteerd. Ook andere aan het werk gerelateerde vermoeidheidsklachten worden vaker door werknemers dan zelfstandig ondernemers gerapporteerd.
Werknemers met een vaste arbeidsrelatie ervaren vaker werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie: 17 procent tegen 14 procent. Tussen deze flexwerkers bestaan grote verschillen in psychische vermoeidheid. Uitzendkrachten zijn ruim twee keer zo vaak vermoeid door hun werk (20 procent) dan oproep- of invalkrachten (9 procent). ZP’ers rapporteren minder vaak vermoeidheidsklachten (8 procent) dan zelfstandigen met personeel (11 procent).

Bron: schade magazine
Zie ook: Letselschaden